Privacy Policy

Wij hechten veel waarde aan een goed beheer van privacy gevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel je jouw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt om een offerte uit te brengen en/of voor de uitvoering van de diensten.

Jouw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor jij ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:
– Het uitvoeren van diensten
– Het informeren over nieuwe diensten
– Het verzenden van mailings
– Het doen van marktonderzoek
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Wil je geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kun je jouw toestemming intrekken. Toestemming intrekken kan door afmelding via het afmeldbutton of verzending van een mail met als onderwerp ‘intrekking toestemming’ naar info@proflangs.com.

De beveiliging van persoonsgegevens

Voor de beveiliging van persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan het verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

Jouw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen deze worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan jou de keuze. Op het formulier verzoek betrokkene tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit dien je hiervoor een keuze te maken.

Rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het ‘formulier rechten betrokkenen’ kun je gebruik maken van jouw rechten als betrokkene onder de AVG.

Je hebt onder de AVG de volgende rechten:
– recht op inzage van persoonsgegevens;
– recht op verwijdering;
– recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
– recht op dataportabiliteit.

Wij zullen jouw verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van een verzoek zullen wij deze motiveren. Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Verlies van persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in jouw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij je daar terstond over informeren.

Privacy Officer

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien je toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kun je een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Proflangs is Eelco van Essen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kun je je bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Proflangs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vind je de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Om jouw bezoek aan onze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie over jou verzamelen en jouw internetgedrag binnen (en mogelijk ook buiten) onze website volgen. Met deze informatie passen wij en derde partijen content of advertenties aan jouw interesses en profiel aan. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Lees meer over onze cookie instellingen.

25 mei 2018

Proflangs – Bunnik