Vertalingen

veel taalcombinaties mogelijk

Overzicht vertaaldiensten

Medische vertalingen
Een medische vertaling is speciaal gericht op de zeer branchespecifieke taal waarmee door medici, zorgverleners, para-medici (zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten en orthomoleculair geneeskundigen), de farmaceutische industrie en patiëntenorganisaties wordt gecommuniceerd.  Het is vanzelfsprekend van groot belang dat hierin geen fouten worden gemaakt en dat de vertaalde tekst inhoudelijk precies gelijk is aan het document dat wij van u ontvangen.

Bij medische vertalingen gaat het vooral om het vertalen van diagnostieke teksten of richtlijnen daarvoor, aanbevelingen en standaards voor behandelplannen, handleidingen voor zorgstandaarden, bijsluiters voor medicijnen, medisch wetenschappelijke (onderzoeks-)teksten. Daarnaast is er nog een categorie vertalingen die te maken heeft met zowel techniek als de medische branche: teksten voor het gebruik van medische apparatuur en de beschrijvingen van apparaten, instructieboekjes en manuals (handleidingen) daarvoor. (Denkt u bijvoorbeeld aan isotopenscan, laserapparatuur, apparatuur voor hoortesten of automatisch externe defibrillator (AED)).

Technische vertalingen
Wij leveren technische vertalingen van hoge kwaliteit. Niet alleen hebben wij ervaring in het vertalen van technische teksten, wij hebben ook affiniteit met het brede veld van techniek. Wat kunt u verstaan onder een technische vertaling? We praten dan vooral over handleidingen en manuals, instructieboekjes en beschrijvende uitleggen met de juiste vakterminologie. De technische teksten die ons voor vertaling worden toegezonden, zijn in de regel geschreven door mensen met grote vakinhoudelijke kennis en de vaardigheid dit zo begrijpelijk mogelijk voor de lezer op papier te zetten. Wij zien het als onze taak om die toon en die specifieke terminologie over te brengen in de doeltaal die u wenst.
Juridische vertalingen
Wij hebben veel ervaring in het vertalen van juridische teksten. Door deze ervaring én de juiste opleiding begrijpen onze vertalers dat schrijfwijzen en stijl zoals die in de juridische wereld gebruikt worden zoveel mogelijk moeten worden geïntegreerd in de vertaalde tekst.

Zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk omgaan met de informatie die in de te vertalen stukken staat, zijn daarbij een must. Wij zetten, waar nodig, beëdigde vertalers in. Bij juridische vertalingen is het van groot belang dat een tekst niet op meerdere wijzen kan worden uitgelegd. De juiste interpretatie van de tekst moet, ook na vertaling, worden gegarandeerd. Bij juridische vertalingen kunt u bijvoorbeeld denken aan: overeenkomsten en contracten, dagvaardingen, reglementen, licenties, jaarverslagen en adoptieverklaringen.

Marketingvertalingen
Het vertalen van marketingteksten vereist een specialistische aanpak. Bij marketing gaat het erom dat uw merk, uw bedrijf en uw stijl in tact blijven en dat uw boodschap op de juiste manier overgebracht wordt naar andere taalgebieden. Marketing gaat over emotie en over hoe de doelgroep zich aangesproken zal voelen door uw teksten. Deze vaak zorgvuldig geschreven teksten, moeten dan ook heel zorgvuldig vertaald worden. Met sterke teksten kunt u zich goed presenteren in het buitenland. Om uw teksten het juiste gevoel mee te geven, waardoor de doelgroep zich aangesproken zal voelen in verschillende landen en culturen, werken wij met gespecialiseerde vertalers, die ervaren zijn in het vertalen van marketingteksten.

Er wordt niet alleen vertaald, op lokalisatie ligt ook een focus. Lokalisatie wil zeggen dat de tekst is aangepast naar de gebruiken binnen een bepaald taalgebied of een bepaalde cultuur, zonder uw bedrijfsstijl uit het oog te verliezen. De boodschap moet net zo sterk over komen als in uw eigen moedertaal. Onder marketingvertalingen verstaan we bijvoorbeeld: persberichten, advertenties, websites, Facebookberichten, Reclames, (kortings)acties, brochures, bedrijfspresentaties, etc.

Software
Het gebruik van software en apps neemt, onder andere door de groei van de mobiele technologie, steeds meer toe. Er is dan ook een toenemende behoefte aan software in de moedertaal van de gebruiker. Wie slim is, zorgt dus voor het vertalen van de software en applicaties. Het vertalen van software, ook wel softwarelokalisatie genoemd, vereist een specialistische aanpak en de juiste tools. Een optimale vertaling van uw software of mobiele applicaties zorgt ervoor dat uw software beter gebruikt wordt en dat uw product beter verkocht wordt.

Het is belangrijk dat de vertaling van een hoge kwaliteit is en dat de gebruikte termen aansluiten bij het gebruik van de software. Daarom wordt er bij het vertalen van de software rekening gehouden met eventuele lengterestricties, de lay-out van het programma en eventueel reeds bestaande terminologie. De tekst kan met behulp van onze eigen CAT-tools vertaald worden, maar wij kunnen ook direct in uw systeem werken.

Financiële vertaling
Het vertalen van financiële stukken vereist grote nauwkeurigheid en kennis van de financiële wereld. De vertaling moet perfect zijn en er mag geen onduidelijkheid zijn over de betekenis van de tekst. Een verkeerd woord of verkeerde plaatsing van punt of komma kan leiden tot dubbelzinnigheid, wat zeer negatief kan uitpakken.

Onze professionele vertalers hebben ervaring in het vakgebied en weten waar zij het over hebben. U kunt bij ons terecht voor onder andere vertalingen van uw jaarverslagen, beleggingsverslagen, management rapportages, offertes, fiscaal-juridische documenten en verzekeringsdocumenten.

Financiële stukken bevatten vaak gevoelige informatie. Het spreekt vanzelf dat wij vertrouwelijk omgaan met uw documenten en de gegevens die erin staan. Wij werken met een strikte geheimhoudingsplicht voor iedere deelnemer in het vertaalproces.

Beëdigde vertalingen
Voor sommige officiële documenten is het belangrijk dat ze vertaald worden door een beëdigd vertaler en zo rechtsgeldig zijn. Onze vertalers verzorgen de beëdigde vertalingen van officiële documenten die u nodig kunt hebben voor overheid, rechtbank en notaris. U kunt hierbij denken aan documenten als huwelijksakten, diploma’s, geboortebewijzen, notariële akten, vonnissen en contracten.

Onze beëdigde vertalers staan ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) volgens de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). De beëdigde vertalers hebben een afgeronde vertaalopleiding, kunnen een Verklaring omtrent het Gedrag overleggen en laten zich regelmatig bijscholen. Een beëdigde vertaling door Proflangs voldoet dan ook aan de hoogste kwaliteitseisen en wordt internationaal erkend.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die aan het originele basisdocument vastgemaakt wordt, voorzien van een stempel en handtekening. Daarbij komt een verklaring waarin de vertaler aangeeft dat het een waarheidsgetrouwe en nauwkeurige vertaling betreft. De beëdigde vertalingen hebben zo een juridische geldigheid.

Wanneer het document nodig is voor gebruik in het buitenland dan is het raadzaam om het de handtekening van de vertaler te laten legaliseren. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van het land waarvoor u het document nodig heeft. Voor landen aangesloten bij het Apostilleverdrag volstaat een zogenaamde apostillestempel van de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven.

Voor documenten die nodig zijn in landen die niet aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag, is een uitgebreide legalisatieprocedure noodzakelijk. Eerst wordt de handtekening van de beëdigd vertaler gelegaliseerd door de rechtbank waar de vertaler staat ingeschreven. De handtekening van de rechtbank wordt vervolgens gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie, gevolgd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. Tenslotte legaliseert de ambassade of het consulaat de handtekening van het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit proces neemt vaak enkele dagen in beslag.

Bedrijfsdocumenten
Als u zaken doet met andere landen dan is het raadzaam om uw bedrijfsdocumenten te laten vertalen in de taal van het betreffende land. Een vertaling in de juiste taal brengt u dichter bij de buitenlandse markt en zorgt voor een positief imago van uw bedrijf. Onze vertalers hebben naast een perfecte taalbeheersing ook juridische kennis.

Een kwalitatief hoogstaande vertaling van bedrijfsdocumenten zoals statuten, leveringsvoorwaarden en rapportages is onontbeerlijk als u internationaal zaken doet. Het is cruciaal de originele teksten zo te vertalen dat er geen misverstanden over de intentie en betekenis van het document kan ontstaan. De lezer moet precies weten waar hij aan toe is. Proflangs zorgt voor een snelle en correcte afhandeling van uw vertalingen, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Zorg dat u de taal van uw klant spreekt en vertrouw op de professionele vertalers van Proflangs.